Referat af opstillingsmøde

24. februar 2018
MEDLEMS-/OPSTILLINGSMØDE

Torsdag den 1. februar 2018 kl. 18.30 i Taktikrummet

Tilstede: Mikkel Hartmann Grøn, Niels Torp, Mukarram Hussain, Christian Fischer, Bent Rossen, Suleman Naim.

1. Valg af dirigent

Bent Rossen blev valgt som dirigent. Bent konstaterede at mødet var lovligt indkaldt efter klubbens vedtægter.

2. Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år.

Mikkel fremlagde beretningen. Beretningen er vedhæftet dette referat.

3. Orientering om afdelingens økonomi og budget for det kommende år.

Der har været meget fokus på økonomien og der er blevet sparet hvor der kunne. Regnskabet for 2017 viser et mindre overskud. Budget for 2018 blev gennemgået. Regnskab kan rekvireres på klubbens kontor.

4. Valg af formand (ikke på valg i år).

Udgår

5. Valg af kassere (for 2 år).

Christian Fischer blev valgt som ny kasserer.

6. Valg af øvrige medlemmer til afdelingens bestyrelse for et år (mindst to medlemmer)

Niels Torp og Mukarram Hussain modtog genvalg.

7. Indkomne forslag

ingen forslag.

8. Eventuelt

Cricket afdelingens sportslige resultater og udvikling blev diskuteret. Det blev foreslået at der skulle nedsættes en udtagelses komité for første holdet. Afdelingsbestyrelsen vil arbejde videre med dette forslag.Tilknyttet fil:    Cricket afdelingens beretning (290 Kb)
Nyheder
24.1.19
Flot century af Jørgen Finnich
- af Niels Torp

En af de ældre og velrespekterede medlemmer af AB...
Kalender
5.5.19
2. division
Kamp
Billedserier
Hent Adobe Flash player
1. Division
AB mod Husum 20/5-2018

Akademisk Boldklub slog Husum i en tæt kamp på hjemmebane med cifrene 238-217.
© Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd