Facebook

Referat af Opstillingsmøde

9. februar 2020
Referat af

MEDLEMS-/OPSTILLINGSMØDE

Fredag den 31. januar 2020 kl. 18.00 i Taktikrummet.

Tilstede: Mikkel Hartmann Grøn, Christian Fischer, Mukarram Hussain, Niels Torp Andersen, Saad Rathore, Mujtaba Mir, Suleman Naim, Usman Kiyani.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Orientering om afdelingens økonomi og budget for det kommende år.
4. Valg af formand (ikke på valg i år).
5. Valg af kasserer (for 2 år).
6. Valg af øvrige medlemmer til afdelingens bestyrelse for et år (mindst to medlemmer)
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Referat:
1) Suleman Naim blev valgt som dirigent. Han konstaterede at opstillingsmødet var lovligt varslet med opslag på anlægget og på hjemmeside.
2) Formanden fremlagde Cricketafdelingens beretning for 2019 (Vedlagt som bilag). Niels Torp spurgte om hvordan cricketafdelingen forholder sig til DSBs planer om en mulig lukning af Skovbrynet st. Formanden svarede at afdelingen følger situationen tæt og opfordrede de fremmødte til at deltage i den underskriftindsamling som er startet for at bevare stationen. Mukarram spurgte om protestsagen mod Bella et var endelig afsluttet. Formanden svarede at Bella har anket sagen og at deres anke er blevet afvist. Derefter var der en god diskussion omkring træner for 1. holdet i den kommende sæson. Salen bad bestyrelsen om at komme tilbage med et oplæg før sæson start.
3) Christian Fischer fremlagde årets resultat som viste et pænt overskud før hensættelser. Budgettet for sæson 2020 blev gennemgået. Regnskab og Budget kan rekvireres ved henvendelse på klubbens kontor.
4) Formanden var ikke på valg i år.
5) Christian Fischer valgt for en 2 årig periode.
6) Mukarram Hussain og Niels Torp blev genvalgt
7) Ingen indkomne forslag.
8) Livlig debat om spillernes Engagement og træningsindsats

Mødet afsluttet 19.05


Mikkel Hartmann Grøn
Formand for CricketafdelingenTilknyttet fil:    Beretning 2019 (330 Kb)
Nyheder
23.9.20
Corona-protokol for brug af AB-Hallen
Vedhæftet er den senest opdaterede version.
Billedserier
Hent Adobe Flash player
1. Division
AB mod Husum 20/5-2018

Akademisk Boldklub slog Husum i en tæt kamp på hjemmebane med cifrene 238-217.
© Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd