Facebook

Kære bruger af www.abcricket.dk


Vi er rigtig glade for, at du vil være med til at opdatere dit holds side med tekst og billeder.

Når du skriver og lægger billeder på ABs hjemmeside skal du være opmærksom på, at du som bruger forpligter dig til ikke at uploade materiale med indhold der er ulovligt, diskriminerende, ondsindet eller strider mod andres rettigheder.
AB forbeholder sig ret til at slette materiale med sådant indhold.

Du skal huske:
 • at det du skriver skal have noget med AB og dit hold at gøre.
 • at det du skriver er positivt og i et ordentligt sprog - både om AB og andre klubber
 • at de, som er på billederne skal synes, det er lige så sjovt, som du selv
 • at personer på billeder altid skal have tøj på
 • at du aldrig må oplyse din adgangskode til hjemmeside til andre
 • at du ikke må nævne dit eller andres telefonnummer eller e-mail adresse
 • at du skal altid skrive hvem du er, i slutningen af dit indlæg
 • at hvis du er i tvivl, så spørg din træner til råds, inden du lægger noget på siden


 • Du har fået en adgangskode til siden, og kun vil skrive noget, der får alle til at fornemme, at AB er et rart sted at være, uanset hvilket hold eller hvilken afdeling man er i.

  Kan du ikke finde ud af at overholde reglerne, kan det få konsekvenser for din adgang til siden.

  Vi glæder os meget til at se dine indlæg på siden.

  Med sportslig hilsen

  AB
  Nyheder
  19.11.21
  Nye forpagtere i AB
  Kære medlemmer,

  Vi har nu den glædelige nyhed, at vi kan berette om nye f...
  Billedserier
  Hent Adobe Flash player
  1. Division
  AB mod Husum 20/5-2018

  Akademisk Boldklub slog Husum i en tæt kamp på hjemmebane med cifrene 238-217.
  © Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd